Skip links

 

Найбільш масовою серед інших формою організації дитячої творчості в БДЮТ є гуртки художньо-естетичного напряму. До них належать: хореографічний, музичний, вокальний, театральний. У 2018-2019 навчальному році функціонують 11 таких гуртків.

Значне місце у формуванні особистості дитини з раннього віку займає хореографічне мистецтво. Танцювальні заняття – це перші сходинки до пізнання і розуміння дитиною світу мистецтва, до збереження і зміцнення здоров’я. Перебувати в русі є обумовленою віковими і фізіологічними особливостями потреба дитини. Цей природний потяг найкраще спрямовувати на розвиток фізичних якостей, а також, уваги, фантазії, вміння вільно поводитись у сценічному просторі, активно граючись. Для гармонійного розвитку дитини заняття фізичною культурою є обов’язковими, бо вони сприяють загальному фізичному розвитку, зміцнюють здоров’я, поліпшують координацію рухів, розвивають морально-вольові якості дітей. Сучасна хореографія є однією з доступних і перспективних форм естетичного виховання дітей, що забезпечує більш повний розвиток індивідуальних здібностей, сприяє естетичному розвитку вихованців, зростанню їх загальної культури.

Музичне мистецтво – це частина художньої культури, без якої неможливе всебічне естетичне виховання дитини. Музично-естетичне виховання позитивно впливає на загальний початковий розвиток дитини, її мовний, інтелектуальний та духовний рівень.   Спів – основний вид музичної діяльності дітей та основний засіб музичного виховання. Він найбільш близький і доступний дітям.

Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів». Особливістю театрального мистецтва є те, що його природа синтетична, у ньому поєднано мистецтво слова, дії, образотворчого мистецтва, музики, хореографії. Театральний колектив – це можливість для дитини різнобічно виразити себе.