Skip links

Гурток “Розумники” – це школа-студія комплексного розвитку дітей віком 5-6 років. Існує з вересня 2016 року. Керівник Зозуляк Марія Степанівна.

Мета гуртка: забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних особливостей, культурних потреб.

Завдання гуртка:

  • Збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини
  • Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду
  • Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, оточення і довкілля

Навчально-розвивальні заняття:

  • Читайлик – виховання пізнавального інтересу та любові до рідної мови, розвиток мислення, творчої уваги, слухового сприйняття, активізація мовлення старших дошкільнят, фонетичний та граматичний розвиток;
  • Легка англійська – оволодіння основами іншомовного спілкування шляхом зацікавлення та підтримання інтересу до англійської мови, засвоєння первинної комунікації, використовуючи для цього гру як провідну форму діяльності дітей;
  • Математична скарбничка – це розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви), які є різними формами орієнтування дитини в навколишньому світі, в собі самій і регулюють її діяльність.

Тривалість кожного заняття – 30 хвилин.