Skip links

 Керівник –  Локатир Ольга Василівна. В гуртку художньої кераміки, в п’яти групах, навчається 75 дітей. Вік дітей – 6-16 років. Програмою гуртка художньої кераміки передбачено два рівні навчання: початковий та основний.

Термін навчання                                            Кількісний склад  у групах

  • початковий рівень – 1 – 2 роки;                15 дітей;
  • основний рівень       1 – 3 роки;                  12 – 15 дітей;

Робота гуртка початкового рівня першого та другого років навчання орієнтована на розвиток творчої ініціативи дітей при виконанні практичних завдань в матеріалі  глина та частково інших матеріалах (папір), а також із застосуванням елементів проектування. Навчальний курс не ділиться на окремі предмети, проте включає роботу в матеріалі (ручна ліпка, різні види розписів, найпростіше формування), знайомство і оволодіння основами композиції, а також включає розповіді з історії кераміки, історії мистецтва та народознавства.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Es3QXvJcI9E[/embedyt]Гуртківці початкового рівня, після першого та другого років навчання, повинні оволодіти простішими  засобами формування посуду і предметів, вміти складати композиції як орнаментальні, так і сюжетні і відтворювати їх в матеріалі. Розуміти такі поняття як: площина, об’єм, рельєф, барельєф. Повинні знати різні види і техніки нанесення декору на предмети і вміти їх застосовувати на практиці. Гуртківці першого, другого та третього років – основного рівня, поглиблюють свої знання, отримані на першому та другому роках навчання, та вдосконалюють технічні та технологічні навички при виконанні складних композиційних завдань.. Починають знайомитися з новими матеріалами: гіпсом, шамотом, шлікером, поливами.

Зауважимо, що програма націлена на відродження і збереження традицій української народної кераміки. Без минулого немає майбутнього, без усвідомлення свого коріння неможливий розвиток культури та мистецтва. Під час навчання в гуртку ліпленню та ручному формуванню виробів діти знайомляться з народною глиняною іграшкою, традиційним народним посудом, найдавнішими способами формотворення в гончарстві, традиційними технологіями декорування, з творчістю народних майстрів-гончарів. Заплановані екскурсії в музеї.

Кожне із завдань має творчий та навчальний елементи. Виконуючи свої творчі задуми, діти зустрічають щоразу нові технологічні, композиційні, естетичні проблеми, розв’язати які допомагає їм керівник гуртка. Тактильні відчуття первісності глини, можливість створити виріб своїми руками відіграють неабияку роль у процесі індивідуального дитячого самоствердження.

Деяких дітей гурток може зорієнтувати на подальші творчі заняття, проте головне, що заняття у гуртку кераміки допомагають формувати художньо-естетичний світогляд дитини, стимулювати творчий підхід до будь-якої діяльності, допомагають розвитку особистості та відкривають нові горизонти для індивідуального дитячого самоствердження.

https://budtvfr.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/10/keramika-pdf.io_.pdf