Skip links

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2019 року.

Дод. 27

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за І та ІІ квартали 2018 року.

Dovidka pro debitorsku ta kredytorsku zaborhovanist